Activiteiten

Palsrok Project Management verricht onderstaande bouw- en civiele werkzaamheden in zowel de profit als de non-profit sector (van initiatief, ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud tot aan herbestemming).

 • doelgroepen- en marktonderzoek
 • haalbaarheidsonderzoek
 • opstellen programma van eisen
 • opstellen en bewaken projectexploitaties
 • opstellen en bewaken budgetramingen en planningen
 • opstellen van risicoanalyses
 • contracteren en aansturen stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, (civiele)adviseurs, makelaars en aannemers
 • ontwerp- en kostenbegeleiding
 • projectontwikkeling
 • gebiedsontwikkeling
 • project-, proces- en contractmanagement
 • werkvoorbereiding
 • bewonersparticipatie
 • verhuur- en verkoop van woningen en bedrijfsmatig onroerend goed
 • directievoering
 • opstellen meerjarenonderhoudsbegrotingen
 • afsluiten van onderhoudscontracten
Ook is het mogelijk een bepaalde fase (bijvoorbeeld de ontwerpfase of de aanbestedingsfase) uit uw project te laten begeleiden. Of uw project te laten analyseren (projectscans) op bijvoorbeeld risico’s.